تبلیغات
♥ رُویایی دُختَرُونِه ♥ - بهرحال آزار می‌بینی!...

 

♥ رُویایی دُختَرُونِه ♥


بهرحال آزار می‌بینی!...
جمعه 1 اردیبهشت 139612:02 ب.ظ   

ترمیناتور:«چرا شما گریه می‌کنین؟»

جان کانر:«منظورت آدماست؟»

ترمیناتور:«بله.»

جان کانر:«نمیدونم. ما فقط گریه میکنیم. میدونی، بیشتر زمانی که آزار می‌بینیم.»

ترمیناتور:«پس دلیلش درده؟»

جان کانر:«نه. زمانی که هیچ مشکلی برات پیش نیومده، اما بهرحال آزار می‌بینی!... می‌فهمی چی میگم؟»

ترمیناتور:«نه.»


    
✨zatanna✨ کــامـــنت()