تبلیغات
♥ رُویایی دُختَرُونِه ♥ - مطالب آذر 1395

 

♥ رُویایی دُختَرُونِه ♥


مانند نماز خوندن...
پنجشنبه 11 آذر 139503:20 ب.ظ   

عشق

مانند نماز خوندن میمونه

بعد از اینکه نیت کردی

دیگه نباید

به اطراف نگاه کنی..!

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


زندگی نامرد است!
چهارشنبه 10 آذر 139508:10 ب.ظ   

تو چه گفتی سهراب؟!

قایقی خواهم ساخت؟!

با کدام عمر دراز؟!

نوح اگر کشتی ای ساخت، عمر خود را گذراند!

با تبر روز و شبش بر درختان افتاد،

سالیان طول کشید،عاقبت اما ساخت!

پس بگو ای سهراب، شعر نو خواهم ساخت!

بی خیال قایق!

با که میگفتی، تا شقایق هست زندگی باید کرد؟!

این سخن یعنی چه؟!

با شقایق باشی، زندگی خواهی کرد؟!

ورنه این شعر و سخن، یک خیال پوچ است!

پس اگر میگفتی،تا شقایق هست حسرتی باید خورد!

جمله زیبا تر میشد!

تو ببخشم سهراب!

که اگر در شعرت نکته ای آوردم،انتقادی کردم

به خدا دلگیرم!

از تمام دنیا،از خیال و رویا

به خدا من سیرم،نوجوانی پیرم!

زندگی رویا نیست،زندگی پر درد است!

زندگی نامرد است،زندگی نامرد است...!

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


همه چیز تنگ میشود...
چهارشنبه 10 آذر 139508:03 ب.ظ   

روزهای سختی را میگذرانم...

وقتی نیستی همه چیز تنگ میشود...

نفسم

دنیام

دلم

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


زندگی مرا کشت...
دوشنبه 8 آذر 139502:38 ب.ظ   

خیلی زیاد کم آوردم...

مرگ بیا که زندگی مرا کشت...!

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


ساده نیست...
دوشنبه 8 آذر 139502:34 ب.ظ   

عشق

مثل اتفاقی ساده می افتد ولی

بعد از آن با درد و غم...

درگیر بودن ساده نیست....

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


قشنگ میخندی...
دوشنبه 8 آذر 139510:45 ق.ظ   

یکی بهم گفت: خیلی داغونی نه؟!

گفتم:چطور؟!

گفت: آخه خیلی قشنگ میخندی...!

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


خاطره ها...
دوشنبه 8 آذر 139510:40 ق.ظ   

وقتی حالت خوب نیست...

خاطره ها زود تر از همه میان به عیادتت...

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


فک نکن!
دوشنبه 8 آذر 139510:36 ق.ظ   

مزخرفترین نصیحت اطرافیان:

دیگه بهش فک نکن!

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


جنگ نرم....
یکشنبه 7 آذر 139509:54 ب.ظ   

تو

یه جنگ نرمی

بین 

احساساتم و عقلم...

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


لحظه هایی که....
یکشنبه 7 آذر 139509:51 ب.ظ   

این روزها...

پرم از لحظه هایی که دوستشان ندارم...

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


تا ساعت چند؟!..
یکشنبه 7 آذر 139504:47 ب.ظ   

این روزا اگه کسی بهت گفت:

"من عاشقتم!"

حتما بپرس:

"تا ساعت چند!؟"

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


بدون من...
یکشنبه 7 آذر 139504:35 ب.ظ   

دیدی که سخت نیست تنها بدون من...

دیدی صبح میشود شبها بودن من....

این نبض زندگی بی وقته میزند...

فرقی نمیکند...با من....بدون من...

دیروز گرچه سخت...

امروز هم گذشت...

طوری نمیشود....

فردا بدون من....!

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


به جای قبرم...
یکشنبه 7 آذر 139504:30 ب.ظ   

من خیلی وقته مُردم

فقط به جای قبرم

تو اتاقم دَفنَم

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


فقط رفت...
شنبه 6 آذر 139509:41 ب.ظ   

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد...

فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد...

فقط رفت...

فقط رفت و من شنیدم که تو دلش گفت: راحت شدم...

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


سبک زندگی...
شنبه 6 آذر 139509:19 ب.ظ   

الکی خوش بودن

شده سبک زندگی اکثرمون...

    
✨zatanna✨ کــامـــنت()      


 صفحه هــا: 1 2