♥ رُویایی دُختَرُونِه ♥ ساخت وبلاگ:95/8/18 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com 2017-05-24T20:56:03+01:00 mihanblog.com درد یعنی ... 2017-05-21T04:04:54+01:00 2017-05-21T04:04:54+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/141 ✨zatanna✨ درد یعنــــی...تلاش برای فراموش کردن چیزی که همـــش برات تکرار میشــــــه... http://s9.picofile.com/file/8295494542/567879.PNG

درد یعنــــی...

تلاش برای فراموش کردن 

چیزی که همـــش برات تکرار میشــــــه...
]]>
این یعنی چی؟!... 2017-05-19T11:27:26+01:00 2017-05-19T11:27:26+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/140 ✨zatanna✨ دقیقا به همون اندازه که میخوامش،نمیخوامش...!هیچ کسم نمیفهمه این یعنی چی...

دقیقا به همون اندازه که میخوامش،نمیخوامش...!
هیچ کسم نمیفهمه این یعنی چی...
]]>
اسکار برزگترین دروغ... 2017-04-25T04:25:22+01:00 2017-04-25T04:25:22+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/138 ✨zatanna✨ اسکار برزگترین دروغ هم میرسه به:خوبم،مرسـ(:ـی

اسکار برزگترین دروغ هم میرسه به:

خوبم،مرسـ(:ـی
]]>
حتی اگه ازش متنفر باشی!! 2017-04-21T04:53:04+01:00 2017-04-21T04:53:04+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/137 ✨zatanna✨ نورمن:اگه کسی رو دوست داری، هیچوقت نباید تنهاش بزاری... حتی اگه ازش متنفر باشی!!

نورمن:اگه کسی رو دوست داری، 
هیچوقت نباید تنهاش بزاری...
 حتی اگه ازش متنفر باشی!!
]]>
صدای درون... 2017-04-21T03:07:32+01:00 2017-04-21T03:07:32+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/136 ✨zatanna✨ بعضی از آدما به صدای درونشون گوش میسپارن، و با شنیده‌هاشون زندگی میکنن... اینجور آدما یا جنون میگیرن، یا افسانه میشن...

بعضی از آدما به صدای درونشون گوش میسپارن،
 و با شنیده‌هاشون زندگی میکنن... 
اینجور آدما یا جنون میگیرن، یا افسانه میشن...
]]>
بهرحال آزار می‌بینی!... 2017-04-21T03:02:01+01:00 2017-04-21T03:02:01+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/135 ✨zatanna✨ ترمیناتور:«چرا شما گریه می‌کنین؟»جان کانر:«منظورت آدماست؟»ترمیناتور:«بله.»جان کانر:«نمیدونم. ما فقط گریه میکنیم. میدونی، بیشتر زمانی که آزار می‌بینیم.»ترمیناتور:«پس دلیلش درده؟»جان کانر:«نه. زمانی که هیچ مشکلی برات پیش نیومده، اما بهرحال آزار می‌بینی!... می‌فهمی چی میگم؟»ترمیناتور:«نه.»

ترمیناتور:«چرا شما گریه می‌کنین؟»

جان کانر:«منظورت آدماست؟»

ترمیناتور:«بله.»

جان کانر:«نمیدونم. ما فقط گریه میکنیم. میدونی، بیشتر زمانی که آزار می‌بینیم.»

ترمیناتور:«پس دلیلش درده؟»

جان کانر:«نه. زمانی که هیچ مشکلی برات پیش نیومده، اما بهرحال آزار می‌بینی!... می‌فهمی چی میگم؟»

ترمیناتور:«نه.»

]]>
میدونی ته خط کجاست؟! 2017-04-15T04:05:17+01:00 2017-04-15T04:05:17+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/133 ✨zatanna✨ میدونی ته خط کجاست؟!اونجایی که به خود خدا بگیتو رو خدا...

میدونی ته خط کجاست؟!

اونجایی که به خود خدا بگی

تو رو خدا...
]]>
هر وقت... 2017-04-15T04:03:20+01:00 2017-04-15T04:03:20+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/132 ✨zatanna✨ هر وقت کسی رو رنجوندیولی خودت بیشتر عذاب کشیدییعنی اینکه خیلی دوستش داری...

هر وقت کسی رو رنجوندی

ولی خودت بیشتر عذاب کشیدی

یعنی اینکه خیلی دوستش داری...
]]>
منتظرش بمونی؟!... 2017-04-01T00:40:30+01:00 2017-04-01T00:40:30+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/131 ✨zatanna✨ دو تا چیز تو دنیای خیلی سخته؛یکی منتظر موندنه،یکی همه چیز رو فراموش کردنه؛اما میدونی سخت تر اون دو تا چیه؟اینه که ندونی اونی که دوسش داریرو باید فراموش کنی یا منتظرش بمونی؟!...

دو تا چیز تو دنیای خیلی سخته؛

یکی منتظر موندنه،

یکی همه چیز رو فراموش کردنه؛

اما میدونی سخت تر اون دو تا چیه؟

اینه که ندونی اونی که دوسش داری

رو باید فراموش کنی یا منتظرش بمونی؟!...
]]>
تندیس بهترین دوست... 2017-03-16T15:41:49+01:00 2017-03-16T15:41:49+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/130 ✨zatanna✨ تندیس بهترین دوست همتعلق میگیره به خدا کههیچوقت ترکت نمیکنه...

تندیس بهترین دوست هم

تعلق میگیره به خدا که

هیچوقت ترکت نمیکنه...
]]>
اوج خوشبختی... 2017-03-09T15:23:32+01:00 2017-03-09T15:23:32+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/129 ✨zatanna✨ اوج خوشبختی اونجاست که یکی بیشتر از خودتتنگرانته ...

اوج خوشبختی اونجاست که 

یکی بیشتر از خودتت

نگرانته ...

]]>
مراقب باش... 2017-03-09T13:32:49+01:00 2017-03-09T13:32:49+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/128 ✨zatanna✨ مراقب باشبعضی حرف ها فقطقابل بخشش هستند نه فراموش شدن

مراقب باش

بعضی حرف ها فقط

قابل بخشش هستند نه فراموش شدن

]]>
میخوام نباشه اون شبی که تو نباشی توش... 2017-03-03T09:37:41+01:00 2017-03-03T09:37:41+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/127 ✨zatanna✨ [http://www.aparat.com/v/pcKd0] [http://www.aparat.com/v/pcKd0]

]]>
دلیل دلتنگی ... 2017-03-03T06:29:34+01:00 2017-03-03T06:29:34+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/126 ✨zatanna✨ برای دل خوش کردن هیچکسچیزی نگویید که بعد هادلیل دلتنگی اش شود...

برای دل خوش کردن هیچکس

چیزی نگویید که بعد ها

دلیل دلتنگی اش شود...
]]>
چه تلخ... 2017-02-27T10:28:59+01:00 2017-02-27T10:28:59+01:00 tag:http://royaii-dokhtarooneh.mihanblog.com/post/125 ✨zatanna✨ چه تلخ است، علاقه ای که عادت شود؛عادتی که باور شود؛باوری که خاطره شود؛ و خاطره ای که درد شود...

چه تلخ است، علاقه ای که عادت شود؛

عادتی که باور شود؛

باوری که خاطره شود؛

 و خاطره ای که درد شود...
]]>